Pages

Sunday, March 10, 2013

Suo GânSuo Gân, a Welsh lullaby


    Huna blentyn ar fy mynwes
    Clyd a chynnes ydyw hon;
    Breichiau mam sy'n dynn amdanat,
    Cariad mam sy dan fy mron;
    Ni cha' dim amharu'th gyntun,
    Ni wna undyn â thi gam;
    Huna'n dawel, annwyl blentyn,
    Huna'n fwyn ar fron dy fam.

    Huna'n dawel, heno, huna,
    Huna'n fwyn, y tlws ei lun;
    Pam yr wyt yn awr yn gwenu,
    Gwenu'n dirion yn dy hun?
    Ai angylion fry sy'n gwenu,
    Arnat ti yn gwenu'n llon,
    Tithau'n gwenu'n ôl dan huno,
    Huno'n dawel ar fy mron?

    Paid ag ofni, dim ond deilen
    Gura, gura ar y ddôr;
    Paid ag ofni, ton fach unig
    Sua, sua ar lan y môr;
    Huna blentyn, nid oes yma
    Ddim i roddi iti fraw;
    Gwena'n dawel yn fy mynwes
    Ar yr engyl gwynion draw.

    Sleep my baby, at my breast,
    ’Tis a mother’s arms round you.
    Make yourself a snug, warm nest.
    Feel my love forever new.
    Harm will not meet you in sleep,
    Hurt will always pass you by.
    Child beloved, always you’ll keep,
    In sleep gentle, mother’s breast nigh.

    Sleep in peace tonight, sleep,
    O sleep gently, what a sight.
    A smile I see in slumber deep,
    What visions make your face bright?
    Are the angels above smiling,
    At you in your peaceful rest?
    Are you beaming back while in
    Peaceful slumber on mother’s breast?

    Do not fear the sound, it’s a breeze
    Brushing leaves against the door.
    Do not dread the murmuring seas,
    Lonely waves washing the shore.
    Sleep child mine, there’s nothing here,
    While in slumber at my breast,
    Angels smiling, have no fear,
    Holy angels guard your rest.

No comments:

Post a Comment